• Elnökség
    Elnökség
  • Elnökség
    Elnökség
  • Elnökség
    Elnökség

A Brózik Tibor Taksonyi Diáksport Egyesület januárban megtartotta az éves rendes Közgyűlését, amely a csekély érdeklődés miatt csak a megismételt közgyűlésen volt határozatképes (39 jelenlévő tag). 

Pedig az utóbbi hónapok változásai – a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola élén történt változás, az önkormányzati választások (amely az iskola fenntartóját, a Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony (NNÖT) összetételét is érintette), a személyes adatok védelmére vonatkozó szigorú törvényi előírások (GDPR), az egyesület létesítményfejlesztési feladatainak megvalósítása és nem utolsó sorban a diáksportban elért eredmények – az egyesület életében is komoly változásokat követelnek.

Az iskola, illetve az NNÖT részéről támasztott igény, hogy a BTDSE-ben tagsági jogviszonnyal csak a ténylegesen sportoló gyerekek rendelkezzenek. Az iskola többi tanulója számára pedig a BTDSE a jövőben megköttendő szerződés alapján biztosítsa továbbra is a sportszakmai hátteret (a kötelező testnevelési órák megtartásában való részvételt, a sporteszközök biztosítását, az iskolai sportrendezvények szervezését, lebonyolítását, a különböző diáksportrendezvényeken való részvétel megszervezését és a tanulók képviseletének ellátását, a tömegsport feltételeinek megteremtésében és irányításában való aktív közreműködést stb.).

A BTDSE vezetése ezért javaslatot tett a Közgyűlésen a tagdíj bevezetésére és annak mértékére, amelyet a tagság 37 igen szavazattal – két tartózkodás mellett – megszavazott. Ennek megfelelően az egyesületi tagsági díj évi 24.000,- Ft-ban került meghatározásra, amelynek befizetése két részletben történik. Az elsőt január 31-ig, a másodikat június 30-ig kell teljesíteni. (A családi kedvezményhez és az indokolt esetben több részletben való befizetés lehetőségéhez szükséges igénybeadás formája kidolgozás alatt van.)

Annak érdekében, hogy a sportolók és a sportfoglalkozáson résztvevők szétválasztása korrekt módon megtörténjen, szükség van az egyesület Adatvédelmi Szabályzatának megfelelő tagsági Belépési nyilatkozat és Nyilatkozat személyes adatok kezeléséről nyomtatványok kitöltésére valamennyi, az egyesület különböző szakosztályaiban sportoló tagok esetében.

A Közgyűlés arról is határozott, hogy a BTDSE új elnökségének (amelynek tagjai: Gera Imre, Szigecsán Norbert és Török Zoltán) 2020. március 31-ig ki kell dolgoznia az új Alapszabályt, majd annak ügyvédi felülvizsgálatát követően elfogadásra a Közgyűlés elé kell terjesztenie. 

A Brózik Tibor Taksonyi Diáksport Egyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben) - a 2020. január 08-án a Közgyűlés által elfogadott elfogadott és a Bíróságra beadott változat:

Az Alapszabály letöltése pdf formátumban »»

A Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola 2020. november 2-i hatállyal az Emberi Erőforrások Minisztériuma által az oktatási szervezeteknek kiadott, és azóta módosított Intézkedési terve alapján az intézmény fenntartója és vezetése a tornateremben a délutáni és az esti egyesületi és hobbi célú sportfoglalkozásokat bizonytalan időre felfüggesztette.
Egyesületünk megértéssel fogadta az intézkedést, kérjük, Önök is, Ti is legyetek türelemmel a helyzet változásáig!
Vigyázzatok, vigyázzunk egymásra!

Taksony, 2020. november 2.

A BTDSE elnöksége