• Asztalitenisz
  Asztalitenisz
 • Atlétika
  Atlétika
 • Backgammon
  Backgammon
 • Íjászat
  Íjászat
 • Kosárlabda
  Kosárlabda
 • Küzdősportok - karate
  Küzdősportok - karate
 • Labdarúgás
  Labdarúgás
 • Ritmikus gimnasztika
  Ritmikus gimnasztika
 • Röplabda
  Röplabda
 • Természetjárás
  Természetjárás

„Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája!”
Szent- Györgyi Albert

Gera ImreÚgy gondolom, egyetértünk abban, hogy a fenti idézet ma is aktuális és vitathatatlan. Mégis azt látom, mintha az értékek nem lennének teljesen a helyükön. A sportnak – és különösen az iskolai sportnak – nem a pénzről kellene szólnia.

Nem kívánom firtatni ennek okát. Sőt magyarázatokra sem vagyok kíváncsi. Nincs arra idő, hogy akár országos, akár helyi szinten felébredjenek a felelős emberek, és felismerjék Szent-Györgyi Albert szavainak igazságát. Mert a gyerekek sportja, a gyerekek egészsége nem lehet kiváltság.

Ahhoz azonban, hogy az Ön gyermekei – akár csak iskolai szinten is – sportoltassanak, versenyezhessenek, a mai világban egyre több pénzre van szükség. Személyes véleményem szerint ezt a pénzt egy felelős társadalomban a társadalomnak kellene biztosítania.

Nem tudom, hogy Ön hogy van vele, de nekem az a tapasztalom, hogy – még sok más mellett is – az iskolai sport, a gyermekek egészsége a közpénzek elosztásánál valahol nagyon hátul foglal helyet.

Akik ismerik az iskolánkban folyó sport- és egészségnevelési munkánkat, azok pontosan tudják, mennyi energiát fordítunk arra, hogy minél nagyobb létszámban mozgassuk meg iskolánk tanulóit, ami nem csak a szakosztályi edzéseken, hanem az iskolai sportkörökben való foglalkoztatást is magába foglalja.

Ennek köszönhetően sokakban kezd kialakulni az igény a rendszeres sportolásra, a sportkörökben való hasznos időtöltésre. A gyerekek – ahogy bizonyára Ön is – szeretnek jó csapatban lenni. Szeretnek örülni, versenyezni, győzni, szeretnek sikeresek lenni. Szeretnek, mert emberek, sőt gyerekek. Erre minden embernek szüksége van, szüksége lenne. A sport azon tevékenységek egyike, ami ezt megadhatja. Hozzásegíti gyermekeit, hogy testileg, lelkileg egészségesen, tisztességesen, jó közösségben nőhessenek fel.

2002-ben a Magyar Testnevelési Egyetemen arra tettem fogadalmat, hogy a magyar ifjúságot egészségre, sportra, ezáltal emberségre neveljem, és ma is ezt tartom a legfontosabb feladatomnak. 2010-ben úgy gondoltuk, hogy az addigi eredmények, a gyerekek és a kollégáim munkája – melyet leginkább a rendszeresen sportoló gyermekek létszáma bizonyít – nem válhatnak az abszolút nincstelenség áldozatává. Ezért néhány szülővel és kollégával arra az elhatározásra jutottunk, hogy a gyermekeket diáksport egyesületbe tömörítjük. Az egyesületet a taksonyi sportért egykor sokat fáradozó Brózik Tibor tanár úrról neveztük el.

Az így megszerzett jogi és anyagi függetlenség tette lehetővé a számunkra, hogy pályázatok és egyéb támogatások eredményeként megteremtsük egy diáksport egyesület működésének, fejlesztésének anyagi hátterét. Sorolhatnánk, de mivel Ön is jól ismeri az elért eredményeinket, csak pár dolgot említek meg: a testnevelési órákhoz szükséges eszközök biztosítása, a rekortán pálya megépítése (amelynek helyére kerül most a sportcsarnok), a tornatermi világítás felújítása, az öltözők és a testnevelői szoba kialakítása. Ha már a sors úgy hozta, hogy az egyetemi a fogadalmat Taksonyban kell teljesítenem, akkor a taksonyi gyermekek érdekeit szívvel-lélekkel kívánom képviselni. Ezért vágtam/vágtunk bele a Taksonyi sportcsarnok építésébe is, amely során további, az iskola működése szempontjából elengedhetetlen változtatásokat finanszíroztunk meg. (Megint csak a teljesség igénye nélkül: csapadékvíz elvezetés, csatornarendszer egy részének kiváltása, stb.)

A Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskolában és az iskola fenntartójánál – Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony – bekövetkezett koncepcióváltás, valamint az előttünk álló lehetőségek következtében egyesületünk életét is új alapokra kell helyeznünk. Ezért dolgozunk most az új Alapszabályon. Ennek egyik eleme a tagsági díj, amely 2020 januárjától került volna bevezetésre. Bizonyára egyetért velem abban, hogy a 2020. január 8-i közgyűlés által megszavazott tagsági díjat – a szokásos sportegyesületi tagdíjakhoz képest – sikerült alacsony szinten megállapítani. Ebből a tagonként évi 24.000,- Ft-os bevételből és a csarnok hasznosításából nem csak az egyesület alapvető működési feltételeit tudjuk biztosítani, hanem a pályázatokon előírt önerőt is képesek vagyunk ebből finanszírozni.

A tagság szavazata ellenére – a jelenlegi egészségügyi veszélyhelyzetre tekintettel – az elnökség úgy döntött, hogy a januárról esedékes tagsági díj befizetésétől a veszélyhelyzet elmúlásáig eltekint. Reményeink szerint a helyzet a 2020/21-es tanév kezdetére normalizálódni fog. 

A sporttevékenységek körét az Ön és gyermeke igényének megfelelően kívánjuk tovább bővíteni. Ehhez – és a kötelező testnevelési órák megtartásához is – az új sportcsarnok jelentősen hozzá tud majd járulni. (Bár a jelenlegi egészségügyi veszélyhelyzet nem kedvez az új tanév kezdésére tervezett használatba vételnek.) A jelenlegi kényszerű pihenőt azonban fel tudjuk használni arra is, hogy megkérdezzük Önt és gyermekét, hogy melyik sportág a legszimpatikusabb a számára, melyik szakosztály edzéseire járna a legszívesebben. Mivel a köznevelési törvény értelmében minden évben fel kell mérni, hogy a következő tanévben milyen sportkörök induljanak, e döntés előkészítéseként – mint a testnevelés és a sport területén az iskola legfőbb partnere – online kérjük be az Ön gyermeke igényét. Amennyiben ezt e-mailen még nem tette meg, kérjük, mint jelenleg még az egyesület aktív tagját képviselő szülő vagy gondviselő ne csak a véleményét, hanem javaslatát is tegye meg az alábbi kérdőív kitöltésével!

Jelen honlapunkon megtalálja egyesületünk beszámolóit, aktuális pályázatait, egyéb dokumentumait. Amennyiben Önt érdekli az egyesület vezetésének további elképzelései, ötletei, tervei Taksony sportjövőjével kapcsolatban, erre is talál tájékoztatást oldalunkon. De a személyes beszlgetésre is nyitott vagyok az elnökségi tagokkal együtt.

„Az emberek életéből csak az nő ki, aminek magját a múltban valahol elvetették.” (Szepes Mária) És mi, valamennyien elhivatottak vagyunk abban, hogy ne csak elvessük ezeket a magokat, hanem a körülményeket is biztosítsuk a növekedéséhez.

                     GI szigno                         

                          Gera Imre
                              elnök

A Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola 2020. november 2-i hatállyal az Emberi Erőforrások Minisztériuma által az oktatási szervezeteknek kiadott, és azóta módosított Intézkedési terve alapján az intézmény fenntartója és vezetése a tornateremben a délutáni és az esti egyesületi és hobbi célú sportfoglalkozásokat bizonytalan időre felfüggesztette.
Egyesületünk megértéssel fogadta az intézkedést, kérjük, Önök is, Ti is legyetek türelemmel a helyzet változásáig!
Vigyázzatok, vigyázzunk egymásra!

Taksony, 2020. november 2.

A BTDSE elnöksége